Byudvikling
Hvad gælder
Andre planer
Bygningskultur

Kystnærhedszone

Kommunen er omfattet af kystnærhedszone. I relevante rammer omfattet af kystnærhedszonen er sat rammer for udnyttelsen af området i forhold til, at det ligger kystnært. Der er ikke uudnyttede arealreservationer i kystnærhedszonen. Kommunen har ikke planer for de tilgrænsende vandområder.

Kort

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45973000
miljoplan@ltk.dk