Byudvikling
Hvad gælder
Andre planer
Bygningskultur

Bygningskultur

Regeringens arkitekturpolitik "ArkitekturNation Danmark" lægger op til, at hver kommune udarbejder sin egen arkitekturpolitik, som beskriver de særlige krav, visioner og mål, der kendetegner kommunen.

Lyngby-Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Kommunen rummer store kulturhistoriske værdier af både ældre og nyere dato. Værdierne omfatter enestående bygninger og landskaber af både national og international betydning.

I arkitekturpolitikken indgår såvel mål som handlinger, der støtter op om kommunens kulturarv.


Sophienholm. LINKS OG DOWNLOADS

pdf arkitekturnation_danmark.pdf (2.7 MB)

GRØNT LYS+ 

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45973000
miljoplan@ltk.dk