Byudvikling
Hvad gælder
Andre planer
Bygningskultur

Kommuneplantillæg 2017

Kommuneplantillæg er supplementer til den eksisterende kommuneplan og udarbejdes i henhold til Lov om Planlægning. Kommuneplantillæg kan omfatte én eller flere ændringer i kommuneplanens rammer, retningslinier eller hovedstruktur.

Ofte udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med en ny lokalplan, der strider mod de gældende kommuneplanrammer. Typisk foretages der ændring i rammernes bebyggelsesprocenter og etagehøjder.

For at sikre borgerne indsigt og indflydelse på planlægningen, skal kommunalbestyrelsen fremlægge et kommuneplantillæg offentligt i en periode på mindst 8 uger, jf. Planlovens §24. Når tillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen forhindre forhold, der er i modstrid med kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 12.

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
5/2017 Fuglsangvej, syd 20.04.18 - 18.06.18
Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej 05.02.18 - 06.04.18
Kommuneplantillæg 3/2017-24/2013 - for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 05.01.18 - 02.03.18
Vedtagne Kommuneplantillæg

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45973000
miljoplan@ltk.dk