Byudvikling
Hvad gælder
Andre planer
Bygningskultur

5/2017 Fuglsangvej, syd

Status Forslag
Plannavn 5/2017 Fuglsangvej, syd
Bydel Virum bydel
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 12. april 2018
Høringen starter 20. april 2018
Høringen slutter 18. juni 2018

PDF

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. april 2018 at udsende lokalplanforslag 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene. Lokalplanforslaget er en bevarende lokalplan, men den åbner også mulighed for, at grundejerne kan inddrage de eksisterende, indbyggede garager til boligformål. Grundene inden for lokalplanområdet er flere steder helt ned til ca. 200 m². Det betyder, at den nuværende bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen på maks. 60 blive overskredet, hvis garagen inddrages i boligen.

 

Indhold

Fremfor at sætte bebyggelsesprocenten op generelt inden for hele rammen, beskriver dette kommuneplantillæg i stedet, at bebyggelsesprocenten på de aktuelle veje (Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej) kan overskrides ved inddragelse af de eksisterende indbyggede garager til boligformål.

 

 

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45973000
miljoplan@ltk.dk