Byudvikling
Hvad gælder
Andre planer
Bygningskultur

Lokalplaner

Lokalplaner er planer, der har direkte retsvirkning for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planerne omfatter. Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanens rammer. Lokalplaner kan derimod indeholde yderligere begrænsninger og præcisering af rammernes indhold. Er et lokalplanforslag i strid med kommuneplanens rammer kan det kun vedtages, hvis der samtidig vedtages et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne. Du kan læse mere om kommuneplantillæg her.

Store dele af Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af enten lokalplaner eller byplanvedtægter. På denne side finder du en oversigt over samtlige lokalplaner og byplanvedtægter. Oversigten opdateres automatisk, og viser altid de gældende forhold.

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Rådhus Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45973000
miljoplan@ltk.dk