Sorgenfrigaards Villakvarter

PDF

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægningen for Sorgenfrigaards Villakvarter. Det er hensigten at skabe planmæssig overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og de muligheder, som lokalplanen indeholder.

Der er inden dette kommuneplantillæg lavet en forhøring i henhold til Planlovens § 23C. Forhøringen omhandlede de fremtidige anvendelsesmuligheder for Fuglevadsvej 47 - 49 - Lykkens Gave.

Indhold

På baggrund af høringssvar, som kommunen modtog under forhøringen for ramme 1.3.30 - Lykkens Gave er anvendelsen for Lykkens Gave foreslås anvendelsen fastsat til xxx.  Bebyggelsesprocent  maks. 20 og etageantallet til 2½, så det er muligt at indrette tagetagen.

Kommuneplantillægget indeholder derudover en forhøjelse af etageantallet fra 1½ etage til 2 etager for ramme 1.3.60, 1.3.61, 1.3.80 og 1.3.81. Hvor der konkret kan opføres bebyggelse i 2 etager vil blive præcisereret i en lokalplan.

 

Påvirkning på Bilag IV-arter:

39 danske dyrearter er i EU vurderet som særligt sårbare og truede. Det gælder bl.a. flagermus, en række insektarter samt flere forskellige padder. Lyngby-Taarbæk Kommune har ved søgning i naturdatabasen ikke fundet registreringer af bilag IV-arter. Kommunen har herudover ikke kendskab til, at der findes Bilag-IV arter inden for rammeområderne.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her