6.2.94

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  H. C. Ørsted gymnasium

 • Plannummer

  6.2.94

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Tekniske anlæg

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt etableres 9.000 m².

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper. Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Trafikforholdene skal forbedres i forbindelse med byudviklingen. Der planlægges etableret et signalreguleret kryds ved Klampenborgvej/Trongårdsparken.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Vedtaget