1.1.25

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørgaardsvej

 • Plannummer

  1.1.25

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Kontor, etageboliger samt offentlig service.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Området opdeles i kontor- og offentlig service mod Nørgaardsvej og Nærumbanen og et etageboligområde mod Birkholmvej og Frem. Bebyggelsen skal fordeles med 2/3 kontor/offentlig service og 1/3 boliger. Bebyggelsesprocenten er beregnet ud fra det matrikulære areal. Det er intentionen, at området omdannes til et bykvarter i tæt kontakt med det øvrige Kgs.Lyngby, og at dette understreges både fysisk, funktionelt og arkitektonisk. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres. Kontorbebyggelsen kan punktvis have op til 6 etager.

 • Trafik

  Trafikalt betjenes området fra Nørgaardsvej via en nord-sydgående stamvej, der er placeret på den tidligere Otto Nielsen-grund. Stamvejen forgrenes i en øst-vestgående fordelingsvej, der trafikbetjener det samlede område. Der sikres areal, så Nørgaardsvej vil kunne udvides med bl.a. cykelstier.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget