8.7.42

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bakken

 • Plannummer

  8.7.42

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Uden for Dyrehavsbakken må der kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse og drift; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Inden for Dyrehavsbakken gælder, at bebyggelse til restauranter, caféer, kiosker og lignende anvendelse må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Det er derudover tilladt at etablere balkoner og tagterrasser på bebyggelsen. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til etablering af større anlæg over 8,5 inden for Dyrehavsbakken.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget