4.1.67

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fuglsangvej, syd

 • Plannummer

  4.1.67

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten på Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej kan tillades overskredet ved inddragelse af eksisterende, indbyggede garage til boligformål.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til anlæg af parkeringspladser: Bilparkering: Tæt-lav: 1 p-plads / bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget