2.1.94

static-map
 • Plannavn

  Parallelvej

 • Plannummer

  2.1.94

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  120% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  9

 • Anvendelse

  Kontor.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Kladde til forslag