5.3.90

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtofte erhvervsområde

 • Plannummer

  5.3.90

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12.5

 • Anvendelse

  Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. Kommuneplanramme 5.3.90 (erhvervsområde) ændres således, at en del rammeområde 5.3.90, den del som ligger på matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte, vil indgå i en ny kommuneplanramme 5.3.91 (blandet bolig- og erhvervsområde), medens den øvrige del af kommuneplanramme 5.3.90 - ikke berøres af kommuneplantillægget og dermed opretholder de gældende bestemmelser, og alene får ændret geografi.

 • Områdets anvendelse

  Industri/håndværk.

 • Bebyggelsens omfang

  Maks. bebyggelseshøjde 12,5 meter.

 • Lokalplaner

  Lokalplan 61.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Status

  Vedtaget