5.3.91

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtoftevej 160 m.fl.

 • Plannummer

  5.3.91

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  20

 • Anvendelse

  Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. - matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte. Der gives mulighed for at en del af kommuneplanramme 5.3.90 ændres fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom hæves fra 70 til 110, den maksimale bygningshøjde ændres fra maks. 12,5 meter til maks. 20 meter inkl. teknik på tag, og det maksimale etageantal hæves fra 3 til 6. Blandet bolig- og erhvervsområde, med mulighed for boliger, videnserhverv (kontorerhverv, forskning og udvikling), undervisning, liberalt erhverv, anden publikumsorienteret service i form af cafe og hotel, p-anlæg. Stationsnært kerneområde.

 • Områdets anvendelse

  Der gives mulighed for at en del af kommuneplanramme 5.3.90 - dvs. ny kommuneplanramme 5.3.91 - ændres fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde, og at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom hæves fra 70 til 110, og den maksimale bygningshøjde ændres fra maks. 12,5 meter til maks. 20 meter inkl. teknik på tag. Kommuneplanramme 5.3.90 (erhvervsområde) ændres således, at en del rammeområdet (matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte) vil indgå i en ny kommuneplanramme 5.3.91 (blandet bolig- og erhvervsområde), medens den øvrige del af kommuneplanramme 5.3.90 - ikke berøres af kommuneplantillægget og dermed opretholder de gældende bestemmelser.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelseshøjde maks. 20 meter inkl. teknik på tag.

 • Lokalplaner

  Lokalplanforslag 270.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget