6.1.62 - Elementbyen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Elementbyen

 • Plannummer

  6.1.62

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Tæt-lav

 • Opholdsarealer

  Det grønne fælles friareal (matr. nr. 10 d øst for Bjælkevangen) forudsættes ikke bebygget.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget