6.2.43 - Dyrehavegårds Jorder

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Dyrehavegårds Jorder

 • Plannummer

  6.2.43

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Anvendelse

  Fritidsformål, jordbrug og tekniske anlæg.

 • Områdets anvendelse

  Området udlægges som en blanding af åbne arealer med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til bl.a. regnvandsopsamling/klimatilpasning.

  Der er mulighed for enkelte punktvise bebyggelser, som er relateret til anvendelserne, f.eks. ridehal.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

  Ved planlægning af området skal der tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Der skal sikres areal til eventuel vejforbindelse til og fra kommuneplanrammen 6.2.93 Byområde på Dyrehavegårds Jorder.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål, Tekniske anlæg, Regnvands- og klimaanlæg, Trafikanlæg, Jordbrugsområde

 • Status

  Vedtaget