6.3.90 - DMI, Dansk Maritimt Institut

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  DMI, Dansk Maritimt Institut

 • Plannummer

  6.3.90

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Anvendelse

  Offentlig service, uddannelse og forskning samt formål i nær tilknytning hertil.

 • Områdets anvendelse

  Øvrigt stationsnært område.

 • Bebyggelsens omfang

  Enkelte særlige bygninger kan opføres i en større højde end 8,5 m. Der skal fastlægges særlige bestemmelser til sikring af etablering af træbeplantede bælter mod omgivelserne.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

 • Status

  Vedtaget