1.1.08 - Magasin/Fog-karreen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Magasin/Fog-karreen

 • Plannummer

  1.1.08

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  170% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Randbebyggelsen i den købstadsprægede del af området skal opføres med 2,5 - 3,5 etage. Bygningshøjden må højst være 16 m. Bebyggelsen med købstadspræg i den indre del af området må højst være 2,5 etage. Den sluttede bebyggelse mod Lyngby Hovedgade fastholdes i princippet. Udformning, materialevalg og farvesætning på den købstadsprægede del af bebyggelsen i området skal understøtte købstadspræget i området.

  I bebyggelse mod Lyngby Hovedgade reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Eventuelle kælderarealer kan inddrages på lige fod med stuen. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Trafik

  Stiforbindelsen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget