1.1.11 - Atriumgården

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Atriumgården

 • Plannummer

  1.1.11

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Anvendelse

  Del af bymidte

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Trafik

  Stiforbindelsen fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Bymidte

 • Status

  Vedtaget