1.1.16 - Lyngby Hovedgade 63

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Hovedgade 63

 • Plannummer

  1.1.16

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Det skal sikres, at bebyggelsens udformning får en arkitektonisk sammenhæng med bybilledet mod Lyngby Hovedgade og Jægersborgvej. Bebyggelsen skal markere strøggadens udstrækning og ankomsten til byen. Bebyggelsens udformning, materialevalg og farvesætning skal tilpasses området. Bebyggelsens højde må ikke overstige kote 50,5 (DVR90).

  I bebyggelse mod Lyngby Hovedgade skal der i stueetagen etableres detailhandel eller anden publikumsorienteret service. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget