1.1.24 - Klampenborgvej 211 m.fl.

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Klampenborgvej 211 m.fl.

 • Plannummer

  1.1.24

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  21

 • Anvendelse

  Del af bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Området er stationsnært kerneområde.
  Der må ikke etableres dagligvarebutikker udover kiosker og lign.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres op til 1.000 m² etagemeter til eksisterende bebyggelse.
  Det samlede bruttoetageareal for butikker til udvalgsvarer må højst være 5.000 m². Funktionerne må kun placeres i stueetagen, dog med mindre tilhørende faciliteter i kælder. Den enkelte butik må ikke være større end 2.000 m² etageareal. Biografkiosk må placeres over stueetage.
  Randbebyggelse mod Klampenborgvej skal opføres med 2½ - 5 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 21 m over terræn - ovenlys og lignende dog op til 23 m.

 • Trafik

  Parkeringsnormen for området vurderes i forbindelse med lokalplanlægning.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Butikker

 • Status

  Vedtaget