1.1.30 - Områdecenter Møllebo

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Områdecenter Møllebo

 • Plannummer

  1.1.30

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  7

 • Max. bygningshøjde (m)

  21

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Offentlig service, institution for ældre.

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets helhedspræg og bygningernes karakter skal bevares. Byggeri, anlæg og beplantning må kun gennemføres, det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem Lyngby kirke og dens omgivelser. Der tænkes her også på den visuelle kontakt til kirken.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Bymidte, Område til offentlige formål, 7131, Offentlig administration

 • Status

  Vedtaget