1.1.32 - Lyngby Stadsbibliotek

static-map
 • Plannavn

  Lyngby Stadsbibliotek

 • Plannummer

  1.1.32

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Del af bymidte. Offentlig service og administration, kontor, liberale erhverv samt etageboliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Kontorer og liberale erhverv må kun etableres i stuen og på 1. sal i bebyggelsen langs Lyngby Hovedgade. De øvrige etager forbeholdes boliger. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

  Området støder op til grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Offentlig administration

 • Status

  Vedtaget