8.1.41 - Storskov, Spurveskjuls Skoven, Nybro Skov

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Storskov, Spurveskjuls Skoven, Nybro Skov

 • Plannummer

  8.1.41

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, skov

 • Områdets anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, skov. Det er dog tilladt at indrette dyregravplads i en mindre del af skoven (max. 1 ha).

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må det ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Status

  Vedtaget