8.1.42 - Frederiksdal Slots jorder

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Frederiksdal Slots jorder

 • Plannummer

  8.1.42

 • Generel anvendelse

  Landområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, landbrug.

 • Områdets anvendelse

  Den landbrugsmæssige udnyttelse skal opretholdes.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres bygninger i området.

 • Opholdsarealer

  Den åbne karakter med udsigt over Furesøen skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål, Jordbrugsområde

 • Status

  Vedtaget