8.1.46 - Nybro

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nybro

 • Plannummer

  8.1.46

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, boliger med bevaringsinteresser.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres yderligere bygninger i området, dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Bebyggelseskarakteren skal sikres.

 • Opholdsarealer

  Landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget