8.1.47 - Marienborg

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Marienborg

 • Plannummer

  8.1.47

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, bebyggelse med bevaringsinteresser.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelseskarakteren skal sikres.

 • Opholdsarealer

  Landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget