8.3.41 - Søpromenaden

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Søpromenaden

 • Plannummer

  8.3.41

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, udflugtsområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Udnyttelsen og udviklingen i området skal fastlægges ved en samlet plan. Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Der må ikke placeres bygninger på den del af området, der ligger nord for Mølleåen.

 • Særlige bestemmelser

  Området indeholder del af udpeget grøn bykile. se retningslinjerfor biologiske interesser

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget