8.4.40 - Ermelundskilen, øst

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ermelundskilen, øst

 • Plannummer

  8.4.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, mose og landbrug.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres bygninger i området.

 • Opholdsarealer

  Landskabskarakteren skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Jordbrugsområde, Naturområde

 • Status

  Vedtaget