8.4.41 - Ermelundskilen, vest

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ermelundskilen, vest

 • Plannummer

  8.4.41

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, landbrug og kolonihaver. Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

 • Områdets anvendelse

  Kolonihaveforeningen Ermelunden er varig i henhold til lov om kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m. Der må i øvrigt ikke opføres bygninger i området.

 • Opholdsarealer

  Den åbne karakter skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Koloni- og nyttehaver, Tekniske anlæg, Jordbrugsområde

 • Status

  Vedtaget