8.4.43 - Dyrkningsarealer langs motorvejen, HF Skovmosen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Dyrkningsarealer langs motorvejen, HF Skovmosen

 • Plannummer

  8.4.43

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, landbrug og kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Opholdsarealer

  Den åbne karakter skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Koloni- og nyttehaver, Jordbrugsområde

 • Status

  Vedtaget