8.4.45 - Stenrødgård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Stenrødgård

 • Plannummer

  8.4.45

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, rideanlæg. Desuden: for den nordligste del af matr. 13a, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Aflyst