8.5.44 - Virumgård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Virumgård

 • Plannummer

  8.5.44

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  15% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, Frilandsmuseets servicearealer.

 • Områdets anvendelse

  Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området.

 • Bebyggelsens omfang

  Udnyttelsen og udviklingen i området skal fastlægges ved en samlet plan, særligt m.h.p. trafikforhold. Placering og udformning af nye bygninger skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier.

 • Opholdsarealer

  Der skal fastlægges retningslinier, der bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk samt bebyggelsestræk af betydning herfor.

 • Trafik

  Der skal sikres areal til rampeanlæg til Omfartsvejen. Der skal sikres mulighed for at føre hovedstien fra Sorgenfri over Virumgård gennem området til Kongevejen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget