8.5.47 - Bredemuseet

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bredemuseet

 • Plannummer

  8.5.47

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsmål.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Opholdsarealer

  Naturområder og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder skal i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget