8.6.44 - Raadvad-Strandmølledammen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Raadvad-Strandmølledammen

 • Plannummer

  8.6.44

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Bevarings- og friluftsområde, våd- og skovområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres nye bygninger i området, dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Status

  Vedtaget