8.6.48 - Lundtoftegård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtoftegård

 • Plannummer

  8.6.48

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, fritidsformål.

 • Områdets anvendelse

  Kolonihaveforeningen Lundtoftegård er varig i henhold til lov om kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Koloni- og nyttehaver, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget