8.6.52 - Strandmøllen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Strandmøllen

 • Plannummer

  8.6.52

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, industri/håndværk.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres nye bygninger i området, dog må der ske nødvendige mindre udvidelser el.lign. af eksisterende bygninger.

  I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:
  ? ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  ? der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  ? der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
  ? offentligheden sikres adgang til kysten.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Industri, Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget