8.7.42 - Bakken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bakken

 • Plannummer

  8.7.42

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

  Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til indretning af større anlæg på Dyrehavsbakken.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Aflyst