8.7.43 - Galopbanen

static-map
 • Plannavn

  Galopbanen

 • Plannummer

  8.7.43

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, udflugtsområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget