5.1.01

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtofteparken

 • Plannummer

  5.1.01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  75% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Anvendelse

  Lokalcenter

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen mod torvet fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Butikker, Lokalcenter, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget