5.1.30 - Lundtofte Skole

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lundtofte Skole

 • Plannummer

  5.1.30

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Anvendelse

  Offentlig service. Fritidsformål, kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Kolonihaveforeningen Lundtoftehaverne er varig i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m. Bygningshøjden i øvrigt må ikke overstige 16 m.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver, Øvrige ferie- og fritidsformål, Område til offentlige formål

 • Status

  Vedtaget