5.2.03

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ørholm

 • Plannummer

  5.2.03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Anvendelse

  Lokalcenter.

 • Bebyggelsens omfang

  Stuetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Butikker, Lokalcenter, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget