5.2.69

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Granparken/Kulsvierparken

 • Plannummer

  5.2.69

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for
  området.

  Bebyggelses procenten for den enkelte ejendom er 65%, dog er bebyggelses procenten for matr. nr. 9ki, 9it, 9ic, 9hn, 9gy, 9cæ, 9dl, 9dy, 9ei, 9ev, 9fg alle af Kgs. Lyngby by, Lundtofte 80%.

 • Opholdsarealer

  Det fælles friareal forudsættes ikke bebygget.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til anlæg af parkeringspladser.

  Bilparkering.
  Tæt-lav: 1 p-plads/bolig, dog 2 p-pladser/bolig for Lystoftevænget

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget