1.3.82 - Bondebyen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bondebyen

 • Plannummer

  1.3.82

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  55% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Boliger. Offentlig formål; offentlig service. Anden publikumsorienteret service; håndværkspræget detailhandel, lokaler til foreningsliv samt cafédrift. Yderligere erhverv må kun indrettes i eksisterende bebyggelse på Nørregade 9 og 14. Der må etableres tekniske anlæg.

 • Områdets anvendelse

  Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 • Bebyggelsens omfang

  Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål, Tekniske anlæg

 • Status

  Vedtaget