1.4.04 - Lyngbygårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngbygårdsvej

 • Plannummer

  1.4.04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Anvendelse

  Bydelscenter.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.
  Bebyggelse reserveres til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Bydelscenter, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget