1.4.40 - Park langs Nærumbanen

static-map
 • Plannavn

  Park langs Nærumbanen

 • Plannummer

  1.4.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Fritidsformål.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreaktivt område

 • Status

  Vedtaget