1.4.67 - Parkhøjvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Parkhøjvej

 • Plannummer

  1.4.67

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Bebyggelsens omfang

  Det grønne fælles friareal (matr. nr. 11 ap og 11 ar) forudsættes ikke bebygget. Dog kan der opføres et mindre antal boliger fortrinsvis til ældre ved de eksisterende ældreboliger. Ældreboligerne må højst være i 2 etager.

  Ny bebyggelse skal i øvrigt ved placering, materialer og udtryk indgå harmonisk med den eksisterende bebyggelsesstruktur og arkitektur. Eksisterende stiforbindelse mellem Melagervej og Parkhøjvej skal fastholdes, men kan omlægges. Områdets helhedspræg skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget