1.4.68 - Akademivej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Akademivej

 • Plannummer

  1.4.68

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  115% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  8

 • Anvendelse

  Bebyggelsens stueetage må desuden anvendes til offentlig service; undervisning samt anden publikumsorienteret servie; café og kontor. Desuden må området anvendes til tekniske anlæg, herunder letbane.

 • Trafik

  Planlægningen af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål, Tekniske anlæg, Trafikanlæg

 • Status

  Vedtaget