1.6.41 - Haveforeningerne Stadion og Lyngen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Haveforeningerne Stadion og Lyngen

 • Plannummer

  1.6.41

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Fritidsformål, kolonihaver.

 • Områdets anvendelse

  Kolonihaveforeningerne Stadion og Lyngen er varige i henhold til lov om kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Status

  Vedtaget