1.6.42 - Lyngby Idrætsby

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngby Idrætsby

 • Plannummer

  1.6.42

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  12.5

 • Anvendelse

  Offentlig service, fritidsformål, tæt-lav boliger, etageboliger og kontor.

 • Områdets anvendelse

  Kontor: Max 2 x 1.500 m².
  Der kan max. etableres 1.500 m² kontor pr. ejendom inden for rammeområdet.

  Al bebyggelse skal holde sig syd for boldbanerne, dvs. ca. 450 m syd for Gyrithe Lemches Vej. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg, herunder lysmaster, boldnet mv., nødvendige for idræt- og atletikbanernes daglige drift og funktion, samt publikumfaciliteter som ikke overstiger 3 meter over naturligt terræn.

  Øvrigt stationsnært område.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Sports- og idrætsanlæg

 • Status

  Vedtaget