3.1.01 - Sorgenfri Torv

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Sorgenfri Torv

 • Plannummer

  3.1.01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen reserveres til detailhandel og anden publikumsorienteret service. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget